fbpx

Nuo balandžio 1 d. – paraiškos asbestiniams stogams keisti

Nuo balandžio 1 d. – paraiškos asbestiniams stogams keisti

Nuo balandžio 1 d. – paraiškos asbestiniams stogams keisti
Kaimo gyventojai, norintys atnaujinti savo namų stogus, nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) galės teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“.
Paraiškos gauti paramą pakeisti visą gyvenamojo namo asbestinę stogo dangą kita bus renkamos NMA teritoriniuose padaliniuose, taip pat paraiškas bus galima teikti elektroniniu būdu, naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema ŽŪMIS (www.zumis.lt).
Šiam paraiškų surinkimo etapui skirta bendra paramos suma – 3 325 819 Eur.
Reikalavimai pareiškėjams
Paraiškas gauti paramą gali teikti Lietuvos gyventojai, savo gyvenamąją vietą deklaravę kaimo vietovėje. Paraiška galės būti teikiama tik to namo stogo dangai keisti, kuriame deklaruota pareiškėjo gyvenamoji vieta. Pareiškėjas įsipareigoja nuo paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos nekeisti gyvenamojo namo, kurio stogo dangą keičia, ir / arba jo dalies nuosavybės teisių.
Paramos gali kreiptis dvibučio ar daugiabučio namo gyventojai, jei ketinama pakeisti viso gyvenamojo namo asbestinę stogo dangą. Žinotina, kad parama neteikiama sodo bendrijose ar savivaldybių centruose, kuriuose yra daugiau negu 6 tūkst. gyventojų, esančių namų gyventojams.
Kiti reikalavimai gauti paramą
Labai svarbu teikiant paraišką stogo dangai keisti NMA pristatyti ir asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitos kopiją pagal Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos tvarkos aprašą.
Kitas svarbus reikalavimas paramos gavėjams – pakeitus asbestinę stogo dangą likviduoti asbesto turinčių gaminių atliekas, susidariusias keičiant stogą. Asbestinių atliekų šalinimo paslaugos finansuojamos, jei nuo 1 m2 stogo ploto bus pašalinta 11 kg asbestinio šiferio ir 1,04 kg kitų asbesto elementų (jei jų yra), o NMA bus pateikta asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaita arba kitas savivaldybės administracijos išduotas ir patvirtintas dokumentas, kuriame pagrindžiamas stogo su asbestine danga plotas.
Namo savininkas privalo projektą įgyvendinti per 12 mėnesių, NMA priėmus sprendimą skirti paramą.
Drausti turto projekto įgyvendinimo ir jo kontrolės laikotarpiui projekto vykdytojas neprivalo, tačiau išlieka pareiškėjo įsipareigojimas, jeigu stogo danga bus sugadinta ar sunaikinta, ją atstatyti savo lėšomis.
Paramos suma ir įkainiai
Vienas paramos gavėjas gali pretenduoti į ne didesnę kaip 2 000 Eur su PVM paramą, jam bus kompensuojama iki 50 proc. visų patirtų išlaidų.
Paramos lėšomis kompensuojamos išlaidos stogo dangai ir statybinėms medžiagoms, būtinoms stogo dangai pakeisti. Šiais metais priemonės įgyvendinimo taisyklėse nurodyti 3 fiksuoti įkainiai stogų dangai ir (ar) stogų dangai ir statybinėms medžiagoms, taip pat įkainis transportavimo paslaugai (kuro sąnaudoms) iki šalinimo vietos.
6 rūšių stogo dangoms ir (ar) stogo dangoms ir statybinėms medžiagoms įkainiai negali viršyti NMA nustatytos 1 m2 stogo ploto su persidengimu kainos. Kainos nurodytos NMA svetainėje, priemonės „Parama asbestinių stogų dangos keitimas“ (2019 m.)“ kainų lentelėje. Svarbi šių metų naujovė – dėl fiksuotų įkainių nebereikės pateikti išlaidų apmokėjimo dokumentų.
Jei paramos gavėjas numatė stogą dengti danga, kurios priemonės įgyvendinimo taisyklėse ir NMA nustatytuose įkainiuose nėra, jis, teikdamas paraišką, turi pateikti tris komercinius pasiūlymus dėl kitos stogo dangos.
Atrankos kriterijai
Pareiškėjų projektai pagal KPP veiklos sritį „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“ bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai, ir sudaroma paraiškų pirmumo eilė.
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai, kuriais vadovaujantis bus vertinami projektai:
1. Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo kaimo vietovėje nepertraukiamai vykdo profesinę ir (ar) ekonominę veiklą:
  • nuo 0,5 iki 1 metų – suteikiama 10 balų;
  • nuo 1 iki 2 metų – suteikiama 20 balų;
  • ilgiau kaip 2 metus – suteikiama 30 balų.
2. Investuojama į gyvenamąjį namą, kuriame gyvenamąją vietą paraiškos pateikimo dieną deklaruoja bent vienas asmuo, kuris:
  • turi negalią (pripažintas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis);
  • yra nedarbingas (pripažintas 0–55 proc. darbingumas);
  • yra sulaukęs pensinio amžiaus ir (arba) gauna senatvės pensiją;
suteikiama 10 balų.
3. Pareiškėjas turi daugiavaikę šeimą (vaikai gyvena su pareiškėju) – suteikiama 20 balų.
4. Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo dienos nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje:
  • nuo 1 iki 2 metų – suteikiama 10 balų;
  • nuo 2 iki 3 metų – suteikiama 20 balų;
  • ilgiau kaip 3 metus – suteikiama 30 balų.
5. Pareiškėjas turi mažametį vaiką (-ų) iki 12 metų (gyvenantį (-čių) kartu su pareiškėju) – suteikiama 10 balų.
Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 30. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmestos.
Pareiškėjai paraiškas turėtų užpildyti tinkamai ir išsamiai. Paraiškos privalo būti visiškai užpildytos, nes ne iki galo užpildytų paraiškų vertinimo procesas trunka ilgiau.
Naudinga informacija:
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. kovo 27 d. 09:56
Užsiprenumeruokite naujienlaiškį
+
Gaukite geriausius pasiūlymus, informaciją apie akcijas ir naujienas pirmieji.